Jak zapewnić bezpieczeństwo w przypadku pożaru?

Ppoż Poznań to skrót od Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, która ma za zadanie chronić mieszkańców miasta przed zagrożeniami związanymi z pożarami. Warto jednak pamiętać, że każdy z nas może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w przypadku pożaru. W tym artykule przedstawiamy kilka sposobów na to, jak uniknąć tragedii związanej z pożarem.

Jakie są najczęstsze przyczyny pożarów?

Zanim przejdziemy do omówienia sposobów na zwiększenie bezpieczeństwa, warto zastanowić się, jakie są najczęstsze przyczyny pożarów. Według statystyk Ppoż Poznań, wśród najczęstszych przyczyn pożarów znajdują się:

nieostrożność podczas korzystania z urządzeń elektrycznych,

– zaniedbania w zakresie instalacji elektrycznej,

– nieprawidłowe użytkowanie urządzeń grzewczych,

– nieprawidłowe przechowywanie materiałów łatwopalnych,

– niewłaściwe użytkowanie sprzętu AGD.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo w przypadku pożaru?

Aby zminimalizować ryzyko pożaru, warto zastosować kilka prostych zasad:

1. Dbaj o instalację elektryczną

Najważniejsze to zadbać o instalację elektryczną w domu lub mieszkaniu. Nie należy korzystać z usług niesprawdzonych elektryków, a w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów z instalacją elektryczną, należy niezwłocznie powiadomić Ppoż Poznań.

2. Unikaj nieostrożności

Nie należy zapominać o zasadach ostrożności podczas korzystania z urządzeń elektrycznych i gazowych. Należy zawsze wyłączać sprzęty z gniazdka, gdy nie są używane oraz unikać ich pozostawiania bez nadzoru.

3. Przechowuj materiały łatwopalne w odpowiedni sposób

Materiały łatwopalne, takie jak farby, lakiery, benzyna czy oleje, powinny być przechowywane w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt oraz z dala od źródeł ciepła.

4. Zainstaluj czujniki dymu

Czujniki dymu są niezwykle ważne, ponieważ pozwalają na szybkie wykrycie pożaru i podjęcie odpowiednich działań. Ppoż Poznań zaleca montaż czujników dymu w każdym pomieszczeniu, w którym znajdują się urządzenia grzewcze lub materiały łatwopalne.